De noodtoestand op het Portugese vasteland, die sinds 15 september van kracht is, is verlengd tot 14 oktober om 23.59 uur, gezien de toename van het aantal gevallen van Covid-19 die in de afgelopen weken in het land zijn geconstateerd.

Een van de maatregelen die in geval van nood worden toegepast, is de beperking van bijeenkomsten tot maximaal 10 personen, tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren, op de openbare weg en in inrichtingen, en het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in servicegebieden of bij benzinestations.

De verlenging van de noodtoestand houdt ook een verbod in op de verkoop van alcoholische dranken, vanaf 20.00 uur, in de detailhandel, met inbegrip van supermarkten, en een verbod op de consumptie van alcoholische dranken in de buitenruimte van horecagelegenheden en bars na 20.00 uur, behalve in het kader van een maaltijd.

De openingstijden van de inrichtingen blijven door elke afzonderlijke gemeente bepaald worden en zijn gebaseerd op het gunstige advies van de plaatselijke gezondheidsdienst en de veiligheidsdiensten. In restaurants, cafés en banketbakkerijen op 300 meter van de scholen geldt een maximum van vier personen per groep, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren.