Deze jager-verzamelaars woonden minder dan vijf kilometer van een grot die tot 37.000 jaar geleden lijkt te zijn bewoond door een van de laatste groepen Neanderthalers in Europa, waardoor de onderzoekers concluderen dat het mogelijk is dat deze groepen eeuwenlang naast elkaar hebben geleefd.