De regio Noord heeft een groei van 95% van de export en 20% werklooisheid

in Wereld · 11-10-2020 12:00:00 · 0 Reacties

De export in het Noorden groeide tussen april en juli met 95 procent, een teken van herstel na de Covid-19 lock-down, maar het aantal werklozen steeg met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Volgens Norte Conjuntura, het kwartaalblad van de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N), Commissie van Coordinatie en Ontwikkeling van de regio Noord, waartoe Lusa tussen april en juli toegang had, "steeg de export uit de regio tussen april en juli 2020 met 95 procent, tot een waarde van 2.040 miljoen euro en overtrof daarmee de groei van het nationale gemiddelde (ongeveer 71 procent).

"Daarentegen is er een sterke toename van het aantal geregistreerde werklozen in de arbeidsbureaus van de regio, in het tweede kwartaal van 2020 nam de werkloosheid met 20,0 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019", beschrijft het rapport dat de trends in de economische ontwikkelingen in de regio laat zien.

Deze variatie in het aantal inschrijvingen bij de arbeidsbureaus "was niettemin lager dan het aantal inschrijvingen op nationale schaal (30,6 procent)", voegt het toe.

"Het hoge aantal werknemers (20,1 procent van de beroepsbevolking van de regio) dat ontslagen wordt, heeft de potentiële daling van de werkgelegenheid aanzienlijk afgezwakt.

Het aantal werknemers in de regio dat onder deze regeling valt "bedroeg 337.000 in het tweede kwartaal van 2020, wat overeenkomt met 41 procent van het totaal voor het Portugese vasteland".

"De daling van de werkgelegenheid in de regio Noord wordt geschat op 22,1 procent (in plaats van de 2,5 procent die de officiële statistieken hebben laten zien) als deze maatregelen niet waren genomen", zo staat in de papieren notities.

Wat de uitvoer betreft, vindt het CCDR-N het "indrukwekkender" dat de waarde van de uitvoer in juli - drie maanden na het einde van de verplichte lock-down [als gevolg van de pandemie] - "de waarde van januari, toen de negatieve gevolgen van de crisis nog niet echt voelbaar waren, overtrof.

In vergelijking met 2019 blijft het saldo van dit herstel "negatief": in het 2e kwartaal van 2020 bedroeg de daling van de export "29,4 procent ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar (in Portugal bedroeg de daling 30,6 procent)".

"De tekenen voor de eerste maand van het 3e kwartaal van 2020 zijn optimistischer", omdat in juli de waarde van de export "slechts 6,9 procent lager was dan in dezelfde maand van 2019", aldus CCDR-N.

De daling van de uitvoer "tot april en het snelle herstel dat volgde tot juli 2020" waren "een patroon dat werd waargenomen in de overgrote meerderheid van de uitgevoerde goederen, ongeacht het technologische profiel of de sector van activiteit.

Het gebied dat verband houdt met auto's, tractoren, fietsen, andere landvoertuigen, hun onderdelen en accessoires "werd ontegenzeggelijk het meest getroffen door de internationale sluiting van de markten.

Tussen januari en april daalde de export in dit gebied "met 83,0 procent, van 249 miljoen naar 42 miljoen euro".

Tussen april en juli steeg de export van deze goederen "van 42 naar 215 miljoen euro", een "stijging van 406,6 procent".

De Norte Conjuntura waarschuwt dat deze "analyse van de deelname van de noordelijke regio aan de internationale handel in goederen is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), met de locatie van het hoofdkantoor van de exploitant die verantwoordelijk is voor elke goederenstroom als criterium voor de regionale toewijzing.

Daarom "komen de geanalyseerde resultaten overeen met definitieve gegevens tot 2019, maar zijn voorlopig voor 2020" en "onderhevig aan herziening".

Wat de toeristische indicatoren betreft, "weerspiegelen zij een gunstige evolutie, ook al blijven zij ver achter bij 2019", waarbij het aantal gasten "exponentieel stijgt tussen april en juli", maar "minder dan de helft van het overeenkomstige cijfer van het voorgaande jaar" blijft.

Een positieve ontwikkeling "werd geregistreerd in het gemiddelde nettomaandsalaris van de werknemers, dat in het tweede kwartaal van 2020 909 euro bedroeg".

In Portugal "steeg het gemiddelde nettomaandsalaris in reële termen met 4,8 procent tot 956 euro".


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.