De staking werd uitgeroepen door de National Union of Higher Education (SNESup), met als doel leraren de mogelijkheid te geven om te weigeren te werken als zij van mening zijn dat veilige gezondheidsomstandigheden, nodig in verband covid-19-pandemie, niet gegarandeerd zijn.

De vakbond zegt dat de stakingsactie voor onbepaalde tijd zal worden voortgezet.