Uit de statistieken blijkt dat er in totaal ongeveer 58.000 dodelijke slachtoffers zijn geregistreerd, met slechts 3 procent een direct resultaat van Covid-19. De gezondheidsautoriteiten zeggen dat de pandemie slechts een deel van deze toename verklaart, waarbij een reeks hittegolven en de toegenomen moeilijkheid om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg de schuld zijn van de stijging van het sterftecijfer.