"Volgende week zal DGS het specifieke plan voor de herfst-/winterperiode presenteren. Zoals we weten, is de wetenschappelijke gemeenschap, in het licht van een nieuw virus, geëvolueerd met betrekking tot de kennis die zij heeft en met betrekking tot de maatregelen die geschikt zijn voor de inperking ervan", zei António Costa.

"Voordat we nadenken over welke nieuwe maatregelen we kunnen nemen, moeten we ons richten op de maatregelen waarvan we al weten dat we ze moeten naleven", verkondige hij, voordat hij de burgers aanspoorde om te voldoen aan "vijf" basisregels van preventie en veiligheid tegen covid- 19.

António Costa vroeg de burgers vervolgens om "zoveel mogelijk een masker te dragen en wanneer dat verplicht is".

"Regelmatige handhygiëne moet de hele dag door worden gehandhaafd, met strikte inachtneming van de ademhalingsetiquette (hoesten alleen in de elleboog en nooit zonder enige bescherming) en met behoud van voldoende fysieke afstand. En ik doe een beroep op u om de 'stayaway covid' toepassing te downloaden en te gebruiken die de bescherming van de gegevens nauwgezet respecteert, de anonimiteit verzekert en ervoor zorgt dat ieder van ons, als hij of zij geïnfecteerd is, anderen kan waarschuwen zonder al diegenen te identificeren die onbewust of onvrijwillig geïnfecteerd zijn geweest. Deze vijf regels zijn van fundamenteel belang", aldus de premier.

Als deze regels worden nageleefd, kan het land volgens de premier de pandemie onder controle krijgen.

"We zullen ervoor kunnen zorgen dat het schooljaar goed kan verlopen, we kunnen garanderen dat bedrijven kunnen blijven bestaan en vooral, we garanderen de bescherming van de werkgelegenheid en het gezinsinkomen", hield hij vol.

In deze context herhaalde António Costa het idee dat de lockdown die plaatsvond tussen maart en begin mei niet zal worden herhaald.

"De sociale kosten van de opsluiting waren wreed, het persoonlijke leed van ieder mens was enorm en de pijn voor de gezinnen was groot. We moeten voorkomen dat we dit allemaal opnieuw moeten meemaken. Deze keer twijfelt niemand: Het is in de handen van iedereen om ervoor te zorgen wat nodig is", voegde hij eraan toe.