Costa Silva sprak op de Calouste Gulbenkian Foundation, in Lissabon, tijdens de openbare raadpleging over de "Strategische visie voor het herstelplan 2020/2030", een document dat op verzoek van de regering is opgesteld, met de prioriteiten om uit de crisis te geraken.

"Al onze problemen en beperkingen zijn in deze crisis op de voorgrond getreden: gedekapitaliseerde bedrijven, een zeer hoge overheidsschuld die op zich al een rem zet op de groei, de beperkingen van onze productiestructuur, de afname van de investeringen en de lage productiviteit. Daarom is het heel belangrijk om de crisis vanuit al deze perspectieven aan te pakken en te beseffen dat het herstel traag zal verlopen", aldus de universiteitsprofessor.

"We gaan verder achteruit voordat er groei is, het gaan erger worden voordat het begint te verbeteren," benadrukte Costa Silva, met het argument dat het land "al zijn activa" moet gebruiken om zijn productiecapaciteit te behouden.

"We maken ons geen illusies, we zullen bedrijven hebben die deze pandemiecrisis niet aankunnen," zei hij, en voegde eraan toe dat de pandemiecrisis "het topje van de ijsberg is," want daarachter ligt de "zeer ernstige" milieu- en klimaatcrisis.

Het eerste document, "Strategische visie voor het herstelplan 2020/2030" genaamd, werd op 21 juli gepresenteerd en werd in augustus in een openbare raadpleging gepresenteerd, waarbij 1.153 voorstellen voor bijdragen werden ontvangen, die als "een buitengewone bijdrage" werden beschouwd.

Volgens de socialistische regering heeft de regering, met de afsluiting van de "Strategische Visie", reeds op 10 september in de Ministerraad de eerste versie van het Herstel- en Veerkrachtplan goedgekeurd, een instrument van de regering dat reeds zal worden geimplementeerd in de voorgestelde Staatsbegroting voor 2021, die op 12 oktober in het parlement zal worden ingediend.

Het herstel- en veerkrachtprogramma zal dan op 14 oktober, de dag voordat het document aan de Europese Commissie wordt overhandigd, openbaar worden gemaakt.