Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kleine en middelgrote ondernemingen in Europa vreest voor hun voortbestaan in de komende twaalf maanden, waarbij één op de tien verwacht dat hij in de komende zes maanden het faillissement zal aanvragen.