"De parlementaire fractie van BE is van mening dat, net zoals de connecties van elementen van de PSP en GNR politiediensten met extreemrechts het onderwerp zijn geweest van een onderzoek door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dezelfde procedure moet plaatsvinden binnen de strijdkrachten", zo luidt de nota aan de regering.

De leden van BE zijn van mening dat het noodzakelijk is "om de verspreiding van extremistische, racistische, xenofobe en discriminerende uitingen te voorkomen, die in strijd zijn met de geest van broederschap, kameraadschap, loyaliteit en integriteit die de Portugese strijdkrachten moeten kenmerken, gepaard aan het respect dat zij moeten tonen voor de grondwet van de Republiek".

"Bevestigt de regering de opening van een onderzoek en de vervolging van militairen van de takken van de strijdkrachten voor vermoede overtredingen in verband met extreem-rechts?", is een van de vragen die worden gesteld.

Het verzoek van BE, ondertekend door afgevaardigden João Vasconcelos en Pedro Filipe Soares, verwijst naar een recent rapport in Diário de Notícias waarin staat dat "de militaire gerechtelijke politie onderzoek doet naar een mogelijke infiltratie van elementen uit extreemrechtse bewegingen in de strijdkrachten".

Hetzelfde artikel, zegt het BE, voegt toe dat het leger, de marine en de luchtmacht "zich bewust zijn van 'ongepaste' activiteiten op sociale netwerken en andere vormen van communicatie die worden uitgevoerd door de militairen, die, met uitzondering van de luchtmacht, geen diepgaand onderzoek hebben gezien om de omvang van het probleem te begrijpen".