De plaatselijke gemeenteraad garandeert dat zij de "luchtkwaliteit" als "noodzakelijk" beschouwen. De apparatuur zal 24 uur per dag werken en zal aan geïnteresseerden metingen beschikbaar stellen over temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk, evenals de concentraties van de belangrijkste verontreinigende stoffen die in de lucht te vinden zijn.