Volgens gegevens van het Nationale Programma voor Vroegtijdige Diagnose, bekend als "hielpriktest", vertegenwoordigt het aantal een daling van 775 geboorten tussen januari en september in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De gegevens van de neonatale screening geven ook een totaal van 64.390 geboorten aan, waarbij Lissabon de stad met het hoogste aantal geboorten is (18.867), gevolgd door Porto (11.831) en Braga (5.032). In de afgelopen vier jaar was 2019 het jaar met het hoogste aantal geboorten, met 87.364 geregistreerde pasgeborenen. In 2018 waren het er 86.827 en in het jaar daarvoor 86.180.

De "hielpriktest", die bijna alle geboorten in het land omvat, wordt uitgevoerd vanaf de derde levensdag van een pasgeboren kind, door het verzamelen van bloeddruppels op de voet van het kind, en laat de diagnose toe van enkele ernstige ziekten die klinisch zeer moeilijk te diagnosticeren zijn in de eerste weken van het leven en die later onder meer ernstige neurologische veranderingen en leverproblemen kunnen veroorzaken.