Dit geldt voor Portugese documenten zoals identiteitskaarten, rijbewijzen en andere certificaten die door de nationale registratiediensten worden afgegeven. De regering heeft de geldigheid van documenten die op 31 oktober aflopen met zes maanden verlengd.