De gemeente Loulé motiveerde het besluit in een verklaring en wees erop dat de organisatie "niet over de voorwaarden beschikt om de naleving van de door het directoraat-generaal Volksgezondheid opgesomde preventieregels van Covid-19 en de door de regering opgelegde maatregelen te waarborgen, met name met betrekking tot de sociale afstand en de preventie van bijeenkomsten binnen en buiten".

Voor de gemeente onderstreept het besluit om de carnavalsfeesten in 2021 af te breken "de noodzaak om de bevolking op gezondheidsniveau te beschermen en de plaatselijke economie te vrijwaren, om te voorkomen dat er nieuwe uitbraken ontstaan die tot meer lock-down periodes zouden kunnen leiden".

De annulering van de carnavalsoptocht sluit aan bij andere maatregelen die de Algarve gemeente heeft genomen om de veiligheid van de bevolking te waarborgen, vanwege het gebrek aan kennis over de ontwikkeling van de pandemie die begin 2021 door het nieuwe coronavirus (Sars-Cov-2) werd veroorzaakt.