Het besluit is genomen op 22 oktober in de Raad van Ministers en aangekondigd door de Minister-President Mariana Viera da Silva.

"Geen enkele burger mag zich verplaatsen tussen gemeenten, zoals ook al in het verleden is gebeurd", onthulde de minister en legde uit dat de maatregel in werking treedt tussen 00:00 uur op 30 oktober en 3 november.

Het besluit om het verkeer te beperken komt een week nadat de Raad van Ministers de terugkeer van de staat van calamiteit in Portugal heeft aangekondigd.

Mariana Vieira da Silva kondigde ook aan dat 2 november zal worden gemarkeerd als een nationale rouwdag om hulde te brengen aan alle overledenen en slachtoffers van de COVID-19-pandemie.