Sinds het begin van de pandemie deed het DGS een beroep op mensen om eerst de SNS-gezondheidslijn te bellen als ze covid-19 symptomen vermoeden, om zo de capaciteit van het ziekenhuis veilig te stellen.

"Tussen 1 januari en 14 september beantwoordde de SNS24 1.906.644 oproepen, 840.844 meer in vergelijking met het afgelopen jaar, wat een groei van 79% betekent, volgens gegevens van de diensten van het Ministerie van Volksgezondheid.

Met betrekking tot de Psychologische Hulplijn, die op 1 april in het leven is geroepen, "hebben de oproepen betrekking op problemen in verband met ongerustheid, stress, angst, depressieve symptomen, beheersing van emoties en aanpassing in crisissituaties en, soms, het nemen van overmatige medicatie en zelfmoordneigingen", benadrukken de diensten van het ministerie van Volksgezondheid.

Deze lijn werd opgezet voor gezondheidswerkers, civiele bescherming, veiligheidsdiensten en de bevolking in het algemeen, rekening houdend met de prioriteit die in deze periode aan de geestelijke gezondheid wordt gegeven.

Deze dienst is ook beschikbaar voor dove burgers via een platform voor videobellen, dat beschikbaar is op de website van SNS24 en dat tussen 21 april en 24 september al 785 gesprekken heeft gevoerd.