Volgens het 1e semesterrapport over het Mechanisme voor Klachtenafhandeling van de Regelgevende Gezondheidsinstantie (ERS) zijn van de 28.437 ontvangen gevallen er 4.109 geïdentificeerd die direct of indirect verband houden met de pandemie en de kwestie "COVID-19". De meest besproken onderwerpen waren de facturering in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne in inrichtingen (1.563), maatregelen ter bestrijding van infecties die niet door de zorgverleners zijn genomen (722), toegang (uitstel, weigering, doorverwijzing) tot de gezondheidszorg (641) en asymmetrie van de informatie (598).

Wat de maandelijkse verdeling van de ontvangen gevallen betreft, hebben 8.360 gevallen het mechanisme bereikt in maart, 5.764 in april, 7.055 in mei en 7.258 in juni.

Gebruikersgerichtheid", "toegang tot de gezondheidszorg" en "gezondheidszorg en veiligheid van de patiënt" waren de onderwerpen die het vaakst werden vermeld in de klachten over de geleverde diensten dit jaar.

Wat de thema's betreft, wordt het onderwerp "COVID-19" in verband gebracht met alle beschikbare thema's voor het classificeren van de door ERS ontvangen zaken, maar het grootste deel zit in "gebruikersgerichtheid" en "financiële kwesties".

Volgens het verslag is in het thema "aandacht voor de gebruiker" het recht op behandeling met passende middelen, op een humane, snelle, correcte en respectvolle manier het meest aan bod gekomen, met 45,9 procent.

Vervolgens is er volgens de gegevens die de regelgever heeft onthuld, de "fijngevoeligheid/urbaniteit van het personeel" (34 procent) en het "recht op toegang tot het klinisch dossier/gezondheidsinformatie" (9,5 procent).

Volgens het rapport heeft ERS in de eerste helft van het jaar in totaal 46.757 gevallen ontvangen, waarvan 41.300 met betrekking tot klachten, 4.663 met betrekking tot complimenten, 645 met betrekking tot suggesties en 149 met betrekking tot gemengde classificatieprocessen.

Net als de mogelijkheden om zaken te classificeren als "klacht", "compliment" en/of "suggestie", maakt het systeem het ook mogelijk om voor elke klacht meer dan één thema te selecteren en, binnen elk thema, meer dan één specifiek onderwerp.

Binnen het thema "financiële kwesties" was het meest genoemde onderwerp de overdreven/abuusachtige facturering, met 36,1 procent van de vermeldingen, "een onderwerp dat met name betrekking heeft op de inzameling van persoonlijke beschermingsmiddelen in particuliere en sociale instellingen, en dat tot de kwestie heeft geleid, door de ERS, van de Toezichthoudende Waarschuwing No. 3/2020," geeft het rapport aan.

Volgens ERS is er enerzijds een systematische afname van een van de meest genoemde kwesties in de processen (wachttijden), en anderzijds zijn de processen met betrekking tot "financiële kwesties" toegenomen, met name in de maand mei.

"Deze stijging hield rechtstreeks verband met de kwestie "COVID-19", die specifiek betrekking heeft op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) in instellingen in de particuliere en sociale sector", aldus het document.