In het kader van een bewakings-, controle- en patrouillemissie naar de kust en de territoriale zee, met speciale aandacht voor de bestrijding van de internationale drugshandel, heeft de politie (GNR), met steun van het geïntegreerde bewakings-, commando- en controlesysteem (SIVICC), een hogesnelheidsschip van het semi-rigide type ontdekt dat de Guadiana naderde en daarbij atypisch gedrag vertoonde.

In het licht van de gerezen verdenkingen werd het schip voortdurend gevolgd en werd het Maritieme Team geactiveerd om het te onderscheppen. Toen de aanwezigheid van het GNR-schip werd opgemerkt, zijn de personen die zich aan boord van het verdachte schip bevonden onmiddellijk gevlucht en hebben ze de hasjbalen overboord gegooid. In totaal werden 48 hasjbalen in beslag genomen, evenals enkele elektronische apparaten.

De gerechtelijke politie, de instantie die bevoegd is om het onderzoek voort te zetten, werd van het incident op de hoogte gesteld.