Deze investering van ongeveer 128.000 euro, had tot doel de plaats ecologisch en economisch duurzamer te maken, zonder afbreuk te doen aan de visuele aantrekkelijkheid ervan.

De herkwalificatie omvatte de vervanging van 27 bomen die in slechte staat waren, evenals het bestaande gazon, en de aanplant van 70 nieuwe bomen en verschillende struiken en kruidachtige soorten, beter aangepast aan het Algarve-klimaat.

De verbeteringen die in deze groene zone zijn aangebracht, zullen bijdragen tot een efficiënter beheer van de watervoorraden, waardoor wordt voldaan aan het klimaatbeleid van de gemeente Loulé. "Dit is een project dat is afgestemd op het gemeentelijk plan met betrekking tot een efficiënt gebruik van de hulpbronnen en een geïntegreerd beheer van de openbare ruimte, en dat bijdraagt aan de betrokkenheid van de gemeente Loulé om te reageren op de klimaatverandering", onderstreept de burgemeester, Vítor Aleixo.