In een gesprek met Lusa zei João Rufo, een onderzoeker bij ISPUP, dat de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Allergy, tot doel had te begrijpen of groene ruimten "beschermende of verzwarende factoren" waren voor de ontwikkeling van aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen, zoals astma en rhinitis allergie.

Daartoe heeft het team van onderzoekers de omgeving rond de huizen van 1.050 kinderen in de stad Porto geanalyseerd, op basis van de groene ruimtes die in de buurt van de huizen van de deelnemers bestaan.

Parallel aan de beoordeling van de blootstelling aan de groene ruimten heeft het team van onderzoekers een "soortenrijkdom-index" in de stad Porto opgesteld, gebaseerd op vier soorten dieren: amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.

Op basis van deze index concludeerden de onderzoekers dat kinderen die bij hun geboorte meer werden blootgesteld aan vele diersoorten in de buurt van hun huis, in de toekomst in hun 7e jaar meer kans hebben om de ziekte te ontwikkelen, namelijk "2,35 keer hoger".

"In het begin verwachtten we deze resultaten niet, we dachten dat het tegenovergestelde het geval was, maar wat ons ook aan het denken zette, waren enkele studies die in Duitsland en Nederland waren gepubliceerd, waarin ze aantoonden dat de blootstelling aan dieren tijdens de eerste levensjaren gunstig was. Maar deze studies waren gericht op kinderen die in meer landelijke gebieden woonden. De soorten waar we het over hebben in stedelijke gebieden zijn verschillend, het zijn duiven, ratten", onderstreepte de onderzoeker.

Aan Lusa voegde de onderzoeker toe dat het team nu van plan is om de verkregen resultaten te uit te diepen, namelijk met betrekking tot de blootstelling aan de soortenrijkdom, om later de lokale autoriteiten te kunnen helpen bij de uitvoering van "gerichter stedelijk beleid".