Groenen stellen de regering vragen over de milieueffecten van de werkzaamheden van de Metro do Porto.

in Wereld · 04-10-2020 12:00:00 · 0 Reacties

De Groene Partij (PEV) heeft de regering gevraagd naar de milieueffecten van het werk van Metro do Porto op beschermde habitats, met inbegrip van het onderhoud en het behoud van groene en beboste gebieden in de steden.

In een vraag aan het Ministerie van Milieu en Klimaatactie benadrukte het lid van het Europees Parlement Mariana Silva dat het "zeer belangrijk" is om het openbaar vervoer te versterken, iets wat essentieel is voor het koolstofvrij maken en de duurzaamheid van het grondgebied, maar ook om groene en beboste ruimtes te onderhouden en te behouden.

Het PEV verwijst naar het project dat betrekking heeft op 503 kurkeiken in Vila Nova de Gaia, in het district Porto, in het kader van de uitbreiding van de gele lijn van de metro van Porto tussen Santo Ovídio en Vila d'Este.

Op basis van de milieueffectrapportage (MER) wees zij erop dat daarin wordt onderstreept dat de meeste effecten op ecologische systemen "te verwaarlozen" zullen zijn, met uitzondering van het habitatgebied 9330 (Bossen van Quercus suber) dat kurkeiken bevat "met een onmiskenbare ecologische waarde en een toegevoegde sociaal-culturele, educatieve en landschappelijke waarde".

Zij wees op het volgende: "Wij zijn van mening dat dit habitatgebied (9330) volledig moet worden behouden, wat de herformulering van het project vereist, namelijk de parkeergarage bij het ziekenhuisstation van Santos Silva [Vila Nova de Gaia], evenals de studie van gunstigere alternatieven met minder ecologische impact, voor de locatie van het Material Park, die ook gevolgen zal hebben voor verschillende kurkeiken. Deze eisen lijken duidelijk gedefinieerd in de minimaliseringsmaatregelen van het MER in de fase van de uitwerking van het uitvoeringsproject en van RECAPE (Report of Environmental Compliance of the Execution Project)".


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.