De verzoeken om een hoorzitting in de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties, twee van het linkse blok en één van de PSD-partij, werden unaniem goedgekeurd.
Op 29 september kondigde het BE aan dat het "met spoed" de ministers Eduardo Cabrita en Mariana Vieira da Silva wilde horen over de situatie van de vluchtelingen die in Portugal aankomen.

In hun verzoek om een hoorzitting met de minister van Binnenlandse Zaken uitten de politici hun bezorgdheid over het gebrek aan vacatures in de Tijdelijke Inrichtingscentra (CIT), die het vasthouden van vluchtelingen die in het land aankomen in gevangenissen en militaire inrichtingen verplicht stellen.

In het verzoek om de aanwezigheid in het parlement van de minister van Staat en Presidentsschap, Mariana Vieira da Silva, zei het BE dat Portugal zich ertoe had verbonden "1.100 vluchtelingen uit Turkije en Egypte op te vangen", maar slechts "186 mensen kwamen uit Turkije en 220 mensen uit Egypte", en voegde daaraan toe dat van de 1.000 mensen uit Griekenland die het land had aangeboden op te vangen, "nog niemand is aangekomen".

In haar aanvraag wil de PSD-partij dat Eduardo Cabrita duidelijk maakt welke maatregelen de regering neemt om verdere landingen van migranten op de Algarve-kust te voorkomen en wat voor soort herhuisvesting is gepland voor degenen die zich al op nationaal grondgebied bevinden om "sporadische ontsnappingen zoals die zich hebben voorgedaan" te voorkomen.

Op 15 februari bevestigde de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Augusto Santos Silva dat Portugal zich bereid had verklaard om tot 1.000 migranten uit het Moria-kamp op het Griekse eiland Lesbos op te vangen na de brand die de infrastructuur van het kamp verwoestte.

Op 11 september zei de Staatssecretaris voor Integratie en Migratie dat Portugal bereid was om later deze maand 28 minderjarigen van het eiland Lesbos en andere Griekse plaatsen op te vangen, die verdeeld zouden worden over verschillende steden.

Tegelijkertijd hebben de Portugese autoriteiten in het kader van een bilaterale overeenkomst tussen Portugal en Griekenland toegezegd de reeds geplande overdracht van de eerste 100 personen te bespoedigen.

In totaal voorziet de overeenkomst in de opvang van maximaal 1000 mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland en heeft de Europese Commissie "groen licht" gegeven, terwijl de situatie door de Internationale Organisatie voor Migratie wordt gevolgd.