De begroting gaat nu naar de commissies voor verdere besprekingen en eventuele wijzigingen vóór een eindstemming op 26 november. De begroting voorziet in 550 miljoen euro extra in de zakken van de gezinnen door middel van een verhoging van de werkloosheidssubsidies en de pensioenen, een nieuw sociaal voordeel voor de armste werknemers en een verlaging van de belasting op de BTW van elektriciteit.