Het Parlement keurt de ontwerpbegroting goed

in Nieuws · 29-10-2020 11:36:00 · 0 Reacties

Het Portugese parlement heeft de ontwerpbegroting 2021 van de socialistische minderheidsregering woensdag in eerste lezing goedgekeurd en daarmee de weg vrijgemaakt voor een forse verhoging van de overheidsinvesteringen om de door het coronavirus geteisterde economie weer op gang te brengen.

De begroting gaat nu naar de commissies voor verdere besprekingen en eventuele wijzigingen vóór een eindstemming op 26 november. De begroting voorziet in 550 miljoen euro extra in de zakken van de gezinnen door middel van een verhoging van de werkloosheidssubsidies en de pensioenen, een nieuw sociaal voordeel voor de armste werknemers en een verlaging van de belasting op de BTW van elektriciteit.


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.