De Portugese milieuorganisatie Quercus heeft gewaarschuwd dat asbest ten onrechte wordt gedumpt in normale vuilnisbakken, struikgewas en niet meer gebruikte steengroeven, en heeft nogmaals gewezen op de risico's van dit gevaarlijke materiaal voor de gezondheid.

Twee weken geleden waarschuwde de vereniging SOS Amianto, die wordt gesteund door Quercus, dat een verbod op het storten van niet-gevaarlijk afval met vezelcementresten, uitgevaardigd door het Portugese Milieuagentschap (APA), zou kunnen leiden tot een toename van het illegaal storten van afval.

In het technische voorschrift dat in april is uitgevaardigd, is een verbod op het storten van asbesthoudende vezelcement op acht nationale stortplaatsen vastgelegd, waardoor het gebruik van dergelijke installaties in Chamusca, in het district Santarém, is teruggebracht tot de bestaande mogelijkheden.

Quercus zegt verschillende klachten te hebben ontvangen over het storten van asbestafval en maakt zich bovendien zorgen over de huidige situatie, aangezien asbest een kankerverwekkende en giftige stof is en ernstige risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengt.

In een gesprek met de televisiezender SIC heeft woordvoerder Carmen Lima bevestigd dat de organisatie er niet aan twijfelt dat deze situatie te wijten is aan de procedures van de APA voor de verwijdering van asbest en dat het afval dat niet naar Chamusca wordt gestuurd maar naar verluidt wordt gestort "in ongedifferentieerde afvalbakken, in struikgewas of in verlaten zand- en steengroeves".

De vereniging vreest dat dit "niet alleen gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de mensen die ermee omgaan, die zich vaak niet bewust zijn van de risico's van blootstelling aan asbest en zich niet voldoende beschermen, maar ook, als het in een ongedifferentieerde afvalbak wordt geplaatst, gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de werknemers in de stedelijke hygiëne, en als het in het struikgewas of in steengroeven wordt achtergelaten, zal het gevolgen hebben voor de gezondheid van de mensen die er wandelen".

Quercus is van mening dat de juiste oplossing zou zijn om stortplaatsen te dwingen zich aan te passen aan de eisen van richtlijnen en internationale goede praktijken.

Als de situatie niet onder controle wordt gehouden, waarschuwt zij dat Portugal wellicht zal moeten investeren in het opruimen van het afval.

Een gebrek aan inspecties en opleiding van werknemers die in contact komen met asbest zijn andere problemen die ernstige gevolgen kunnen hebben.
Volgens het verslag van de SIC zijn vorig jaar slechts vier van de elf stortplaatsen door de autoriteiten geïnspecteerd.

Het gebruik en de commercialisering van asbest is in Portugal sinds 2005 verboden.

In een groot aantal gebouwen en structuren in Portugal is het gevaarlijke materiaal verwerkt, aangezien het gebruik ervan wijdverbreid was, ook in scholen.
Met het oog hierop heeft de regering een initiatief genomen om een begin te maken met de verwijdering ervan. In juli heeft zij een nationaal programma aangekondigd voor de geleidelijke verwijdering van asbest in meer dan 250 scholen in Lissabon, de Alentejo en de Algarve, voor een totale investering van 60 miljoen euro.

Het Ministerie van Onderwijs heeft een overeenkomst ondertekend met 58 gemeenten voor de verwijdering van asbest in 255 scholen in Lissabon en Vale do Tejo, de Alentejo en de Algarve.