De inspectiedienst die toezicht houdt op entiteiten met radioactieve bronnen heeft in een verklaring aangegeven dat er tussen januari en augustus onregelmatigheden zijn geconstateerd die mogelijk kunnen leiden tot boetes van tussen de €2.000 en €5 miljoen.

Tot de geconstateerde onregelmatigheden behoorden het ontbreken van vergunningen voor de apparatuur, illegale export, apparatuur die zonder voorwaarden voor bescherming en veiligheid was opgeslagen en een gebrek aan inventarissen van radioactieve bronnen die op de lijst stonden.

De inspectie van IGAMAOT was gericht op industriële installaties met nucleaire meters, tandartspraktijken, dierenartsenpraktijken, ziekenhuizen en radiologie klinieken.