Investeringen in de grensregio's nodig

in Wereld · 18-09-2020 01:00:00 · 0 Reacties

De Spaanse en Portugese leden van het Europees Parlement hebben een document goedgekeurd waarin de twee Iberische regeringen wordt gevraagd om tijdens de volgende Luso-Spaanse top actie te ondernemen om de grensoverschrijdende regio's te ontwikkelen en daarbij gebruik te maken van de Europese fondsen.

Het document is het resultaat van het VIIIe Portugees-Spaans Parlementair Forum, waaraan tientallen parlementariërs uit Portugal en Spanje deelnamen in de Vergadering van de Republiek, en dat bedoeld is om een "bijdrage" te leveren aan de werkzaamheden van de volgende top van Portugees-Spaanse regeringen, die op 2 oktober in Guarda zal worden gehouden.

De Portugese en Spaanse parlementsleden beloven de relatie tussen hun parlementaire instellingen te verdiepen, "door het creëren van flexibeler structuren", en pleiten ervoor prioriteit te geven aan de samenwerking tussen de grensgebieden, op basis van het meerjarig financieel kader 2021/2027 en het plan voor herstel en veerkracht.

In haar korte toespraak tijdens de slotzitting heeft de voorzitter van het Spaanse Congres van Afgevaardigden, de Catalaanse socialist Meritxell Batet, betoogd dat de institutionele samenwerking tussen de twee landen niet beperkt mag blijven tot hun respectieve regeringen en heeft zij het belang van de parlementen als "pluralistische" organen van de soevereiniteit benadrukt.

In dezelfde geest merkte de voorzitter van het Portugese parlement, Ferro Rodrigues, op dat zelfs in de context van de Covid-19-pandemie de dialoog tussen de parlementen van Portugal en Spanje is "geconsolideerd".

In de toespraak die het VIIIste Portugees-Spaanse Parlementaire Forum opende - die voorafging aan die van de voorzitter van het Congres van Afgevaardigden van Spanje, Meritxell Batet - stelde Ferro Rodrigues dat "vriendschap, coëxistentie en zelfs medeplichtigheid tussen Portugal en Spanje, niet beperkt zijn tot de betrekkingen tussen de regeringen: Ze zijn de uitdrukking van de wederzijdse genegenheid die ons allen verenigt".

"In de parlementaire dimensie van deze relatie is het forum altijd een ruimte geweest van dialoog, van begrip en ook van de bereidheid om te handelen," zei hij.

Vanuit het oogpunt van Ferro Rodrigues worden Portugal en Spanje geconfronteerd met een gemeenschappelijk probleem, de woestijnvorming in het binnenland, waarbij beide landen te maken hebben met "een vergrijzende bevolking, erosie van de economische activiteit, leegloop van de openbare en sociale diensten", allemaal factoren die "onevenwichtigheden creëren die de getroffen regio's en het collectieve welzijn verzwakken.

"De uitvoering van de gemeenschappelijke strategie voor territoriale ontwikkeling tussen Portugal en Spanje is van het grootste belang. Mobiliteit, vervoer, energie of het milieu zijn allemaal gebieden die duidelijk veel baat hebben bij onze gezamenlijke actie. Dit heeft ongetwijfeld de impulsen van de centrale machten van beide staten nodig", aldus de heer Rodrigues.

Ferro Rodrigues pleitte er ook voor dat Portugal en Spanje bosbranden bestrijden, de biodiversiteit verdedigen, de klimaatverandering bestrijden en de kwaliteit van het milieu verdedigen".


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.