De regering heeft in het wetsdecreet dat in Diário da República is gepubliceerd, gezegd dat "de verlaging van de elektriciteitsrekening" met betrekking tot het verbruik binnen de Lage Normale Spanning (BTN), zal leiden tot een daling van de IVA-tarieven van 23% naar 13% , bovendien is deze maatregel bedoeld om te helpen bij het bereiken van milieudoelstellingen.

Het maandelijkse verbruik boven die waarde blijft voor de meeste consumenten onderworpen aan een IVA-percentage van 23%, waarbij de maatregel op 1 december in werking treedt. Voor grote gezinnen, met vijf personen of meer, zal men moeten wachten tot maart 2021 om een IVA-tarief van 13% te hebben op het verbruik tot 150 kWh.

"Dit wetsdecreet treedt in werking op 1 december 2020, behalve wat betreft de verhoogde limiet die pas vanaf 1 maart 2021 van kracht wordt", aldus de regering.