Vandaag, 20 oktober, werd Huawei eco-Connect Europe 2020 exclusief online gehouden onder het thema "New Value Together". De conferentie richtte zich op de wederzijds voordelige samenwerking tussen Europa en Huawei.

In de paneldiscussie van eco-Connect Europe 2020 heeft mevrouw Jacqueline Shi, Voorzitter van International Business Dept., Voorzitter van Marketing Dept, Cloud & AI, Huawei, gesproken met vertegenwoordigers van OSRAM, Dassault Systèmes en de Eclipse Foundation, op de 5e jaarlijkse Huawei eco-Connect Europe (HCE) top over de rol van Huawei in de Europese digitale transformatie en het effect daarvan op de ontwikkeling van ondernemingen en de economische groei. Naast het werpen van licht op de manier waarop Huawei het Europese bedrijfsleven en de samenleving zal helpen zich beter voor te bereiden op de toekomstige digitalisering door middel van haar "In Europe, For Europe"-strategie, bespraken de panelleden ook hoe de digitale transformatie ondernemingen ertoe aanzet hun traditionele aanpak van de bedrijfsvoering te veranderen en gebruik te maken van voorheen onaangeboorde kennis- en gegevensputten.

Jacqueline Shi zei dat de digitale economie een paradigmaveranderend element in de economische ontwikkeling is geworden en snel een drijvende kracht achter verandering in alle sectoren en bedrijven wordt. Het is ook een van de grootste drijfveren van de wereldwijde economische groei. Europa is een wereldleider op het gebied van onderwijs en fundamenteel onderzoek, met een uitgebreid innovatie-ecosysteem, brede talentpools en volwassen industrieën. Ze legde uit dat Huawei voorstelt om meer samenwerking tussen zowel de industrie als de academische wereld aan te moedigen om de Europese landen en bedrijven te helpen om beter gepositioneerd te zijn tijdens de volgende economische cyclus. Meer dan een kwart van de Fortune Global 500 komt uit Europa, waardoor het een cruciaal onderdeel van de wereldeconomie is. Jacqueline Shi hoopte dat het succes in Europa kan worden gebruikt om een benchmark te creëren voor digitale transformatie onder mondiale ondernemingen.

OSRAM, een wereldwijd toonaangevende leverancier van verlichtingsoplossingen, werd tijdens het panel vertegenwoordigd door haar Chief Strategy Officer Mark Zwerner, die zei dat OSRAM de digitalisering volledig omarmt en al een breed portfolio van digitaal ondersteunde producten heeft gelanceerd. Hij benadrukte dat een continue digitaliseringsstrategie meer mogelijkheden zal creëren voor meer ondernemingen en dat bedrijven moeten afstappen van verticale managementsystemen. In plaats daarvan promootte hij een datagestuurd bedrijfsmodel dat prioriteit geeft aan het verzamelen, beheren en gebruiken van gegevens. Dit model zou een groter deel van de samenleving ten goede komen en een belangrijke rol spelen in verschillende ontwikkelingen, waaronder slim transport en slimme steden.

Volgens de heer Sylvain Laurent, Executive Vice President van Dassault Systèmes, is digitale transformatie de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp geweest, maar digitale technologieën verschenen zo'n 40 jaar geleden in sommige industrieën en zijn uitgebreid naar een breder scala daarvan. De belangrijkste uitdaging van de digitale transformatie op dit moment is het effectief beheren en toepassen van data om de echte wereld beter uit te breiden en te verbeteren door middel van de virtuele wereld en de simulatiecapaciteiten. De andere doorbraak voor alle industrieën is het kapitaliseren van kennis en knowhow om nieuwe ervaringen te creëren en zich nieuwe duurzame innovaties voor te stellen die in staat zijn om product, natuur en leven te harmoniseren. Bedrijven moeten van de traditionele communicatiemodus overschakelen op een samenwerkingsplatform op basis van gemeenschappen, waarbij de silo's worden doorbroken en de punten in het hele ecosysteem met elkaar worden verbonden. Dit is de enige manier voor bedrijven om hun bedrijfsomgeving volledig te begrijpen, om te communiceren met hun waardennetwerk en om een leidende positie in de digitalisering te behouden.

Gaël Blondelle, VP Ecosysteemontwikkeling bij de Eclipse Foundation, wees er ook op dat open source projecten en standaardisatie belangrijke drijvende krachten zijn achter de digitale transformatie. Door het creëren van een wereldwijd uniforme taal faciliteren ze digitale transformatie in meerdere sectoren.

Jacqueline Shi rondde de discussie af door op te merken dat 2020 Huawei's 20e jaar in Europa is en dat de strategie "In Europa, voor Europa" van het bedrijf een weerspiegeling is van zijn diepgaand begrip van de Europese behoeften en trends als het gaat om digitale transformatie. Zij beloofde dat Huawei alles in het werk zou stellen om samen met Europese partners een open, innovatief ecosysteem op te bouwen en andere ondernemingen te helpen digitale technologieën te combineren met de eisen van de industrie om digitale transformatie mogelijk te maken. Zij citeerde een lijn uit Shakespeare, "What's past is prologue", en wees erop dat Huawei's decennialange dienstverlening in Europa haar de expertise en ervaring heeft gegeven die nodig zijn om een ICT-infrastructuur in Europa te helpen opbouwen. Een dergelijke infrastructuur zal de basis vormen waarop de Europese ondernemingen in staat zullen zijn om een intelligente upgrade te realiseren en gezamenlijk succes te boeken.

Huawei eco-Connect Europe 2020 is een jaarlijks evenement dat door Huawei wordt georganiseerd voor de Europese ICT-industrie en dat online wordt gehouden van 20 tot 21 oktober 2020. De conferentie van dit jaar heeft als thema "New Value Together" en heeft als doel een open, coöperatief en gedeeld platform te creëren voor klanten en partners om nieuwe mogelijkheden voor een intelligente toekomst te verkennen. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://e.huawei.com/topic/hce2020/en/index.html