"Deze resultaten betekenen een stijging van respectievelijk 1,78 jaar en 1,32 jaar ten opzichte van de geschatte waarden voor 2008-2010", volgens de mortaliteitstabellen in Portugal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

De levensverwachting bij de geboorte is nog steeds hoger voor vrouwen. Voor mannen is het verschil echter afgenomen tot 5,56 jaar (in 2008-2010 was dit 6,02 jaar).

De afgelopen jaren is de levensverwachting in Portugal in alle regio's verbeterd. De Autonome Regio Madeira kent de grootste stijging, waar de levensverwachting is gestegen van 76,13 jaar tot 78,36 jaar, wat neerkomt op een stijging van 2,23 jaar meer dan in 2008-2010.