Artikel 172 van de Grondwet bepaalt dat "de Vergadering van de Republiek niet kan worden ontbonden in de zes maanden volgend op haar verkiezing", die plaatsvond op 6 oktober 2019, noch "in het laatste semester van de ambtstermijn van de president van de Republiek", tussen 9 september en 9 maart 2021.

Twee weken geleden herinnerde Marcelo Rebelo de Sousa eraan dat hij binnenkort niet meer in staat zou zijn deze bevoegdheid uit te oefenen, met betrekking tot de goedkeuring van de staatsbegroting voor 2021, en vroeg de partijen om een dialoog, waarbij hij de mogelijkheid beschreef dat er in de nabije toekomst "een politieke crisis of de dreiging van een politieke crisis" zou komen naast de crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Vijf jaar geleden, na de presentatie van zijn presidentiële kandidatuur, heeft de voormalige president van de PSD in een toespraak in Voz do Operário, in Lissabon, op 24 oktober 2015, zijn lezing van de constitutionele bevoegdheden van het staatshoofd met betrekking tot de ontbinding van het parlement en de vorming van de regeringen uitgesproken.

In die interventie beloofde Marcelo Rebelo de Sousa dat hij, als hij gekozen zou worden, alles in het werk zou stellen om zijn opvolger "niet te belasten" met "vermijdbare problemen in verband met de bevoegdheden van de staat" en beschouwde het als negatief voor Portugal om "zes, zeven, acht maanden zonder de Staat te leven".