Aan het begin van de eerste periode heeft de regering al een soortgelijke investering gedaan.

"Er is al informatie naar de scholen gegaan over de verhoging van het schoolbudget met ongeveer zeven miljoen euro, om ervoor te zorgen dat voor de tweede periode alles wat de scholen nodig hebben, namelijk maskers, alcoholgel en al het andere materiaal, gekocht wordt", legt Tiago Brandão Rodrigues uit.

De minister herinnerde aan al het werk dat is verricht tussen het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en het Ministerie van Onderwijs bij het opstellen van algemene richtlijnen voor de werking van scholen en de structuur voor scholen ter controle van de overdracht van het nieuwe coronavirus, dat nog steeds wordt geactualiseerd. Hij benadrukte ook dat de scholen aan het begin van het schooljaar al over al het materiaal en de uitrusting voor individuele bescherming beschikten om de verspreiding van het virus in te dammen.