De huidige minimumgrens voor werkloosheidsuitkeringen komt overeen met de waarde van de socialebijstandindex (IAS), die dit jaar € 438,81 bedraagt, maar die op basis van de inflatie in 2021 moet worden geactualiseerd.

Momenteel bedraagt het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkering 100 procent van de IAS, tenzij de nettowaarde van de referentiebezoldiging lager is dan dit bedrag, € 438,81.