In een nota aan Lusa News Agency, zei de BE dat op dit moment de wet "het gebruik bagatelliseert van tienduizenden seizoensgebonden werknemers in de landbouw in omstandigheden van de meest absolute onzekerheid" waarbij, in sommige gevallen, zelfs "het concept van slavenarbeid aangenomen door de VN en de Organisatie Internationaal Arbeidsbureau" past.

BE stelt de Vergadering van de Republiek voor om de regering aan te bevelen om "een nationaal plan voor beroepsopleiding in de landbouwsector" te ontwikkelen, dat "wordt uitgevoerd en gecontroleerd door het Ministerie van Landbouw en het Ministerie van Milieu en Klimaatactie", dat "goede landbouwpraktijken" in aanmerking neemt en "matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering" bevordert.

Onder de opgesomde maatregelen wil BE dat de begunstigden van de steun hun arbeidskrachtbehoeften garanderen door middel van arbeidscontracten, zonder hun toevlucht te nemen tot onderaanneming, binnen het kader van hun aanvragen, beroepsopleidingsplannen die op nationaal niveau passen om te voldoen aan de wettelijke vereiste voor de praktijk van 35 uur beroepsopleiding per jaar. In samenwerking met de Arbeidsomstandighedenautoriteit, bewustwording creëert van de "noodzaak om de contractuele situatie van de werknemers te regulariseren".