Mensen van alle leeftijden bieden hun tijd, talenten en middelen aan om het werk van het Leger des Heils te ondersteunen. Zij zijn de kracht, de spieren die het lichaam bewegen, en daarom een essentieel onderdeel van onze diensten om mensen in nood te bereiken.
Tijdens de afgelopen maanden van ontberingen en moeilijkheden zijn dit de mensen die nooit hun gezicht laten zien, maar die achter de schermen heel hard werken om ervoor te zorgen dat er geen familie, kinderen of persoon achterblijft. Daarom is het tijd om al onze vrijwilligers te bedanken, ook al willen ze in de meeste gevallen geen publieke erkenning voor hun kostbare diensten. Deze vrijwilligers gaan elke dag een stapje verder, worden niet betaald, werken overuren en zijn toegewijd en onbaatzuchtig.
Ik zou kunnen schrijven over veel gevallen en situaties waarin onze vrijwilligers het verschil hebben gemaakt in het leven van zoveel mensen. Onder de pandemische situatie waarin we leven, heb ik het beste en het slechtste in mensen gezien; ik ben getuige geweest van mensen die gediscrimineerd, gepest en vergeten werden, van bejaardentehuizen, tot ziekenhuizen en de verschillende gemeenschappen die we bedienen. Ik heb gezien hoe mensen worden beoordeeld op hun uiterlijk of met weinig of geen respect worden behandeld onder het eerste teken van niezen.
De verwachte angst voor het onbekende is geen rechtvaardiging om de zieke, jonge of oude mensen die in moeilijkheden verkeren in de steek te laten. Hier moet
ik mijn dappere vrijwilligers erkennen, die nog steeds, keer op keer, zichzelf in gevaar brengen.
Ik herinner me de tijd dat het verkrijgen van een masker de prijs van vijf euro bereikte en hoe buitengewoon moeilijk het was om een masker te vinden. Als reactie daarop deden onze vrijwilligers het onderzoek, verzamelden ze de materialen en kregen ze een paar naaimachines en begonnen ze met de productie van maskers, die gratis werden weggegeven aan degenen die ze niet konden kopen.
Jullie namen zijn te veel om in dit artikel te worden geschreven, dus aan jullie allemaal, in naam van het Leger des Heils en in naam van zoveel families en mensen in nood - DANK JE.
Kapitein Luis