"Portugal heeft in deze moeilijke onderhandelingen zeer positieve resultaten bereikt in vergelijking met het oorspronkelijke [Europese] voorstel van de Commissie dat in 2018 werd ingediend en dat schept condities voor een eerlijke overgang en ecologische overgang die niemand achter zich laat en die het inkomen van de landbouwers en een eerlijke prijs voor de landbouwers garandeert", aldus de minister in een verklaring na een marathononderhandeling in Luxemburg.

Het akkoord dat de ministers van Landbouw hebben bereikt, zal de landbouwers volgens Maria do Céu Antunes in staat stellen "te blijven investeren in de modernisering en innovatie van hun activiteit, zodat de landbouw een aantrekkelijke optie wordt voor jongeren en in staat is de revitalisering van het platteland te bevorderen".

Het nieuwe model van het GLB, dat van kracht zal zijn van 2021 tot 2027, is gebaseerd op de uitwerking door elke lidstaat van een strategisch plan op landbouwgebied, dat de eerste pijler (rechtstreekse betalingen) en de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) omvat.

De plannen moeten gericht zijn op meer milieupraktijken, met "minimum 20 procent toewijzingslimieten voor ecologische regelingen die voldoende flexibiliteit garanderen om onderbenutting van middelen uit de eerste pijler te voorkomen".

De regels maken ook "de subsidiëring van investeringen in duurzame irrigatie-infrastructuur" mogelijk en handhaven "de voor Portugal bestaande uitzondering van een steun op hoger niveau in verband met de productie die het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van specifieke sectoren mogelijk maakt".

Nadat het Europees Parlement (EP) zijn standpunt over het GLB heeft bepaald, zullen de voorwaarden worden geschapen voor de start van de onderhandelingen in het kader van de trialoog - Raad van de Europese Unie (EU), Europese Commissie en EP - die in de eerste helft van 2021 de agenda van het Portugese voorzitterschap van de EU-Raad zal domineren.

Het standpunt van de Raad werd ingenomen na twee jaar onderhandelen onder vijf voorzitterschappen, en er zijn ook tussentijdse maatregelen gepland voor 2021 en 2022 voordat het GLB in werking treedt.