Het programma "Meer duurzame gebouwen", dat op het ministerie van Milieu en Klimaatactie is gepresenteerd, vertegenwoordigt een investering van 4,5 miljoen euro door de overheid.

"Dit is een geweldig voorbeeld van investeringen die in het hele land kunnen plaatsvinden, in een zeer korte periode, en die een zeer positieve voetafdruk achterlaten voor de toekomst", benadrukte de minister van Milieu João Matos Fernandes, tijdens de presentatie.

In het kader van het programma, dat op 7 september van start is gegaan en tot 31 december 2021 duurt, kan elke eigenaar rekenen op de steun van maximaal € 15.000, met een limiet van € 7.500 per woning.

Dit betekent dat als een huiseigenaar het maximale bedrag van € 7.500 aan een woning besteedt, hij met € 5.250 kan worden ondersteund.

De doelstelling is in essentie drieledig: het verbeteren van de energie-efficiëntie, het verbeteren van de waterefficiëntie en het bevorderen van de circulaire economie in gebouwen. Maar er zijn verschillende interventies opgenomen in de overheidssteun.

Binnen het voorspelde maximumbedrag kunnen huiseigenaren rekenen op cofinanciering om bijvoorbeeld de isolatie van woningen te verbeteren door middel van eco-materialen of gerecyclede materialen, voor de aanschaf van apparatuur voor de productie van duurzame energie of andere interventies waarin eco-materialen of biologische materialen zijn verwerkt, zoals het bouwen van groene gevels.

"Gezinnen die zich aanmelden winnen twee keer. Ze verdienen direct, door directe steun, en dan, na verloop van tijd, in de rekening die ze elke maand betalen voor energie ", zei de minister; bovendien is het ook bedoeld is om gezinnen te laten zien dat duurzaamheid" is niet een duur ding is, maar juist het tegenovergestelde.

Voor João Matos Fernandes is de woonsector een van de fundamentele punten van het energie- en klimaatplan en om de doelstellingen van Portugal op dit gebied voor 2030 te verwezenlijken, en volgens de gegevens die tijdens de lancering van het project zijn gepresenteerd, vertegenwoordigen de gebouwen ongeveer 30 procent van het energieverbruik en 5 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Aan het eind van het jaar zal de toezichthouder de eerste maanden van het initiatief evalueren, om te zien of het al dan niet nodig is om aanpassingen in de programmavoorschriften aan te brengen.

Tijdens de presentatie legde de minister ook uit dat het programma "Meer duurzame gebouwen" deel uitmaakt van de strategie van de regering voor de bestrijding van energiearmoede, die in november zou moeten worden gepresenteerd.

"We moeten nederig erkennen dat onze weg op het gebied van energie-efficiëntie verder teruggaat", aldus Matos Fernandes, die benadrukte dat gebouwen een belangrijk onderdeel van die weg vormen.