Een verkorting van de garantietermijnen voor de toegang tot werkloosheidsuitkeringen en de invoering van een gunstiger belastingregeling voor ondernemingen voor een overgangsperiode van drie jaar behoren tot de goedgekeurde maatregelen. Vrijdag is een ontwerp-resolutie van de PSD goedgekeurd met een economisch en sociaal responsprogramma voor de Algarve dat tot doel heeft de negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie in de regio te verzachten.