De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift "Nature Plants" en werd geleid door Elena Baena - González, hoofdonderzoeker van het Gulbenkian Wetenschappelijk Instituut. Volgens een persbericht van het Gulbenkian Instituut roept de studie "vragen op over hoe de overgang van het aquatische naar het terrestrische milieu tijdens de evolutie heeft plaatsgevonden en onthult ze belangrijke gegevens die kunnen helpen bij het bepalen van strategieën voor de ontwikkeling van gewassen die beter bestand zijn tegen droogte".

Het Instituut herinnert eraan dat planten gebruik maken van fotosynthese om zonlicht, water en kooldioxide om te zetten in de suikers die ze nodig hebben om te groeien, en dat water een essentiële factor is voor de groei van planten, en legt uit dat "planten mechanismen hebben ontwikkeld om de beschikbaarheid van water in de bodem te controleren en die informatie te communiceren naar verre weefsels".

De onderzoekers ontdekten dat de signalen van het hormoon gekoppeld zijn aan een "zeer geconserveerd regelsysteem dat bestaat uit twee eiwitten", die de groei van alle eukaryoten (dieren, planten, schimmels en protisten) controleren.

De onderzoekers zijn van mening dat dit systeem van cruciaal belang kan zijn geweest voor de vestiging van planten in het aardse milieu, door de eigen middelen en de groei tot een minimum te beperken toen water schaars was.