In een gezamenlijke verklaring stelden de Nationale Republikeinse Garde (GNR) en de Openbare Veiligheidspolitie (PSP) dat van het totale aantal gerapporteerde administratieve overtredingen in deze periode, 175 het gevolg waren van het niet naleven van de regels voor het gebruik van alcoholische dranken op de openbare weg.

Voor de niet-naleving van het gebruik van een masker in inrichtingen, concertzalen of openbare gebouwen werden 46 gevallen aan de orde gesteld.

PSP en GNR hielden ook 11 mensen vast wegens het niet opvolgen van de bevelen van de veiligheidsdiensten.

Tijdens de controleacties werden ook 25 documenten opgemaakt wegens het niet naleven van de openingsuren van de etablissementen en 24 documenten wegens het niet naleven van de regels inzake bezetting, permanentie en fysieke afstand op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.

In deze periode werden 21 etablissementen gesloten en werd de activiteit van zeven andere etablissementen opgeschort wegens niet-naleving van de bedrijfsvoorschriften.

Volgens de laatste gegevens die de minister van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven, hebben de veiligheidsdiensten sinds juli meer dan 80 arrestaties verricht en zijn er bijna 2.000 overtredingen van de inperkingsregels van covid-19 gearchiveerd.