Volgens de jaarlijkse studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, de wetenschappelijke dienst van de instelling, was er in 2019 een "sterke daling van het steenkoolverbruik" op EU-niveau, die "bijdroeg tot een vermindering van de uitstoot van fossiele CO2-brandstoffen met 4,2 procent", waarbij Portugal een daling van 6,8 procent registreerde ten opzichte van 2018.

In Estland (21,4 procent), Finland (8,9 procent), Denemarken (8,4 procent) en Duitsland (6,5 procent) werden significantere dalingen gevonden, aldus de Europese Commissie in het rapport, die uitlegt dat "in de meeste van deze landen de dalingen ook een gevolg waren van de verschuiving van steenkool en vloeibare fossiele brandstoffen naar energiebronnen met een lagere koolstofintensiteit".

In totaal is volgens het document de CO2-uitstoot bij de verbranding van fossiele brandstoffen en afgeleide processen in 2019 met 3,8 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

"Dit betekent dat de fossiele CO2-uitstoot in de EU en het Verenigd Koninkrijk 25 procent lager was dan in 1990, [dit is] de grootste reductie onder de belangrijkste uitstotende economische gebieden in de wereld", aldus de organisatie.

Het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap voegt daaraan toe dat er de afgelopen jaren "ook een neerwaartse trend in de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking en naar productieintensiteit in heel Europa" is geweest.