Aan het einde van de vergadering van de ministers was António Costa van mening dat de ontwikkeling van de pandemie in Portugal "ernstig" is geweest, en daarom heeft de regering besloten om door te gaan met "acht fundamentele maatregelen" om de infectiecijfers te helpen beteugelen.

1. "Verhoog het alarmniveau van de noodsituatie tot de staat van calamiteit op het hele nationale grondgebied, zodat de regering de gerechtvaardigde maatregelen kan nemen wanneer dat nodig is", aldus de eerste minister.

2. António Costa voegde eraan toe dat, "reeds beschermd tegen de situatie van rampspoed, er vanaf 15 oktober geen bijeenkomsten meer zullen zijn in openbare ruimtes van meer dan vijf personen", een daling ten opzichte van de vorige limiet van 10.

3. "Beperk evenementen met een familiaal karakter, zoals bruiloften, dopen en andere, die zijn gepland vanaf 15 oktober, tot een maximum van 50 personen, alle deelnemers moeten zich houden aan de regels van sociale afstand en individuele bescherming, zoals het gebruik van een masker".

4. Alle academische vieringen en activiteiten met een niet-academisch of wetenschappelijk karakter, zoals de eerstejaarsreceptieplechtigheden en andere soorten van vieringen die gepaard gaan met bijeenkomsten, zijn nu "verboden in academische instellingen, namelijk in universiteiten en poliklinieken. We moeten ten koste van alles voorkomen dat omstandigheden die zich al hebben voorgedaan als gevolg van besmetting bij evenementen van deze aard, zich herhalen", zei hij.

5. "Bepaal voor de veiligheidsdiensten en ASAE (Authority of alimentary and economic security) een versterking van de acties voor de naleving van deze regels, hetzij in openbare ruimten, hetzij in commerciële en horecagelegenheden".

6. "Verhoog de boetes tot 10.000 euro voor commerciële en horecabedrijven die de geldende regels met betrekking tot de capaciteit en de veiligheidsafstand die nodig zijn om de veiligheid te garanderen, niet scrupuleus naleven".

7. Het is "ten zeerste aanbevolen voor alle burgers dat zij een masker gebruiken in het openbaar en wanneer er andere mensen in de openbare ruimte zijn. Ook het gebruik van de STAYAWAY COVID app en de communicatie via deze app wanneer er een positieve test is", aldus de Eerste Minister.

8. "Om aan de Vergadering van de Republiek een voorstel voor een wet voor te leggen dat we een urgentieprocedure zullen vragen om het verplichte gebruik van een masker in het openbaar op te leggen wanneer er meer mensen in het openbaar zijn en ook het gebruik van het verplichte downloaden van de applicatie STAYAWAY COVID in werk, school en academische contexten, in de strijdkrachten en in de veiligheidsdiensten en in het hele openbaar bestuur", benadrukte António Costa.

Costa benadrukte ook dat de nieuwe maatregelen dienen om het gedrag te "bepalen" en hij besloot met een oproep aan de bevolking van Portugal: "Meer dan de inspectie door de autoriteiten, is het de inspectie van ons eigen geweten die wordt opgelegd om risico's te voorkomen en de uitbreiding van deze pandemie onder controle te houden".