Dit is volgens een beoordeling van 52 staten die de strijd tegen discriminatie of gezinshereniging als sterke punten naar voren haalt. Volgens de Index van het beleid voor de integratie van migranten (MIPEX), die is gebaseerd op gegevens uit 2019 en gisteren in Lissabon is gepresenteerd, heeft Portugal de afgelopen jaren zijn beleid voor de integratie van migranten verbeterd, met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, waardoor het land 81 punten heeft verdiend op een schaal van 1 tot 100. De Commissie is van mening dat dit beleid een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van het beleid voor de integratie van migranten in de EU.