Oktober is een recordmaand voor nieuwe besmettingen in Portugal, het hoogste aantal nieuwe besmettingen (ten tijde van het ter perse gaan) werd geregistreerd op 28 oktober, met 3.960 nieuwe gevallen, meer dan een verdubbeling van enig ander aantal geregistreerd tussen maart en september. Deze nieuwe toename kan meer nieuwe beperkingen met zich meebrengen dan eerder werd gedacht, aangezien de eerste minister, António Costa, oproept tot "onmiddellijke actie".

Verbod op verplaatsingen tussen gemeenten
De regering heeft een verbod op verplaatsingen tussen gemeenten aangekondigd van 00:00 uur op 30 oktober tot 6 uur 's morgens op 3 november. Het verbod is niet van toepassing "op reizen met het oog op beroepsmatige of soortgelijke activiteiten, op voorwaarde dat: een verklaring wordt afgegeven als de reis plaatsvindt tussen gemeenten die grenzen aan de gewone verblijfplaats of in hetzelfde stadsgebied" of als u "een verklaring van de werkgever bij zich heeft" als u op een andere plaats werkt dan uw verblijfplaats.

De beperking op reizen tussen gemeenten geldt ook niet voor gezondheidswerkers en andere werknemers in instellingen voor gezondheidszorg en sociale bijstand, evenals voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel in schoolinstellingen, agenten van de civiele bescherming, veiligheidstroepen en -diensten, militairen, gemilitariseerd en burgerpersoneel van de strijdkrachten en inspecteurs van de Voedsel- en Economische Veiligheidsdienst.

Zij is evenmin van toepassing op het verkeer van minderjarigen en hun begeleiders naar scholen, kleuterscholen en vrijetijdsactiviteiten, noch op het verkeer van studenten naar instellingen voor hoger onderwijs of andere scholen.

De beperking is ook niet van toepassing op reizen voor deelname aan procedurele handelingen voor gerechtelijke instanties of aan handelingen waarvoor notarissen, advocaten, procureurs, griffiers en ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd zijn, noch op reizen naar openbare diensten, mits zij vergezeld gaan van een bewijs van hun respectieve dienstregeling, het vertrek uit het nationale grondgebied en reizen van niet-ingezeten burgers naar plaatsen waar zij aantoonbaar verblijven.

Er zijn ook geen beperkingen voor reizen om culturele shows bij te wonen, als de reis plaatsvindt tussen gemeenten die grenzen aan de gewone verblijfplaats of in hetzelfde grootstedelijk gebied en op voorwaarde dat zij het betreffende ticket hebben en teruggaan naar de gewone verblijfplaats.

Zo moeten alleen werknemers die buiten de metropolitane gebieden van Lissabon en Porto werken of die niet in een aan hun woonplaats grenzende gemeente werken, een verklaring laten ondertekenen door hun werkgever.
De landgrens tussen Spanje en Portugal blijft open, maar niet-ingezetenen mogen alleen en uitsluitend naar Portugal komen voor werk, gezondheidszorg en studie als dat nodig is.

Verplicht gebruik van maskers in openbare ruimten
Het Parlement heeft ingestemd met het verplichte gebruik van maskers voor de toegang tot of het verblijf in openbare ruimten en wegen vanaf 28 Ocotber, "wanneer de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen fysieke afstand onpraktisch blijkt te zijn". De maatregel is 70 dagen van kracht en kan worden verlengd.

De regel zal van toepassing zijn op iedereen ouder dan tien jaar, hoewel er uitzonderingen zijn op de regels voor "mensen die deel uitmaken van dezelfde familie, wanneer ze niet in de nabijheid van derden zijn" of op vertoon van een multifunctioneel medisch certificaat of een verklaring waaruit blijkt dat een klinische aandoening het gebruik van maskers niet toestaat. Het is ook niet verplicht om een masker te dragen wanneer "het onverenigbaar is met de aard van de activiteiten die mensen doen".

De inspectie "valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsdiensten en de gemeentepolitie" en het niet gebruiken van een masker is een overtreding, strafbaar met een boete tussen € 100 en € 500.

Kunnen we meer beperkingen verwachten?
Op 28 oktober verklaarde de president van het grootstedelijk gebied van Porto dat hij wilde dat de regering de noodtoestand zou afkondigen en de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 "in het hele land" op een "coherente en homogene" manier zou veralgemenen.

"Op dit moment is het moeilijk om iets anders te verdedigen dan de noodtoestand. Er moet een juridische en justitiële dekking zijn om essentiële maatregelen te kunnen nemen. Dit kan niet worden opgelost met wonderbaarlijke maatregelen. Maatregelen in specifieke gemeenten zijn niet haalbaar. We hebben regionale interdependenties en dagelijks woon-werkverkeer," zei Eduardo Vítor Rodrigues.

Hij verdedigde veranderingen in de mededeling over Covid-19 en herinnerde eraan dat "mensen uitgeput zijn van het hebben van informatie die soms tegenstrijdig is".

"We hebben meer gerichte communicatie nodig, meer accurate informatie," zei hij.

Eisend dat de bedrijven de tijdsverschillen tussen de ingang en de uitgang vergroten, de dienstregelingen van de straathandel en de winkelcentra afwegen en de universiteiten en middelbare scholen voor "ten minste 15 dagen" sluiten om "jongeren uit het openbaar vervoer en de openbare weg te halen", zijn enkele van de maatregelen die volgens de burgemeester van Gaia "dringend" zijn.

Aan Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues voegde het idee toe van het vragen van sportclubs om trainingsactiviteiten op te schorten voor 15 dagen, omdat "het niet de moeite waard is om scholen te sluiten en afstandsonderwijs te introduceren als dan ouders, kinderen en coaches samen trainen," zei hij, en voegde eraan toe dat hij ook een avondklok wil instellen voor bepaalde districten.

De eerste minister, António Costa, heeft voor vrijdag 30 oktober vergaderingen met de partijen gepland en heeft voor zaterdag 31 oktober een buitengewone ministerraad bijeengeroepen om nieuwe "onmiddellijke acties" te definiëren om de Covid-19-pandemie in Portugal onder controle te krijgen.

Gezien de ontwikkeling van de pandemie in Portugal in de afgelopen weken hebben minister van Volksgezondheid Marta Temido en de minister van Staat en Voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, al een aantal epidemiologen gehoord.

Naast ontmoetingen met partijen met een parlementaire vertegenwoordiging en de buitengewone Raad van Ministers, luistert de staatssecretaris voor Economie en Digitale Overgang, Pedro Siza Vieira, naar de sociale partners.

Ook in het kader van de strijd tegen Covid-19 zou de minister-president donderdagavond 29 oktober deelnemen aan een buitengewone Europese Raad via een videoconferentie om te zoeken naar een gecoördineerde reactie op Europees niveau.

Op het moment van het ter perese gaan van The Portugal News waren deze bijeenkomsten nog niet gehouden. Voor regelmatige updates kunt u terecht op onze website www.theportugalnews.com