Het minimumloon wordt opgelegd in 21 van de 27 landen van de Europese Unie. Maar de cijfers verschillen zeer significant tussen de diverse lidstaten, variërend van bijna 2.142 euro in Luxemburg tot ongeveer 312 euro in Bulgarije.

In Portugal wordt het minimumloon - momenteel 635 euro - 14 keer per jaar betaald; als we het jaarlijkse bedrag delen door 12, dan heeft Portugal een minimumloon van 740 euro en 83 cent, waarmee het in Europese termen ongeveer in het midden van de tabel staat.