"Onze doelstelling is heel eenvoudig: de best mogelijke voorwaarden scheppen, zowel programmatisch als praktisch, zodat de dialoog met de Europese Commissie het mogelijk maakt dat het plan als een van de eerste wordt gepresenteerd, besproken en goedgekeurd", aldus minister van Buitenlandse Zaken Augusto Santos Silva in verklaringen aan journalisten in Brussel.

Augusto Santos Silva sprak na een ontmoeting met de uitvoerende vice-voorzitters van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis en Frans Timmermans, commissaris Elisa Ferreira (Cohesie en Hervormingen) en economisch commissaris Paolo Gentiloni, in het kader van de voorbereiding van het herstel- en veerkrachtprogramma.

Dit is het strategische document waarin Portugal verslag zal uitbrengen over de hervormingen en investeringen die het van plan is te doen met behulp van het "schijfje" van bijna 15 miljard euro dat zal worden toegewezen uit het EU-herstelfonds voor de periode na covid-19, waarover in juli jongstleden overeenstemming is bereikt.

"De eerste en voorlopige versie van de nationale herstelplannen kan medio oktober worden gepresenteerd", verzekerde het hoofd van de diplomatie.

En de definitieve versie, die "het resultaat is van de dialoog tussen het land en de Europese instellingen, met van meet af aan de Europese Commissie", zal "zo snel mogelijk", dat wil zeggen begin volgend jaar, volgens Augusto Santos Silva, worden geleverd.

"Uiteindelijk zijn het de Portugese autoriteiten die het plan goedkeuren [...] en we werken er allemaal aan dat het plan vanaf januari volgend jaar geimplementeerd kan worden", merkte hij op.

Begeleid door minister van Planning Nelson de Souza en minister van Financiën João Nunes Mendes, benadrukte Augusto Santos Silva dat "dit een kans is die noch het land, noch Europa zich kan veroorloven te missen.