De week begon met de hoorzitting van de premier met de verschillende partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, in zijn residentie in São Bento, met als doel het eerste voorstel voor het herstel- en veerkrachtprogramma van het land, dat van begin 2021 tot 2030 moet worden toegepast, te versterken.

Premier António Costa heeft de EU-financiering beschreven als een "unieke kans", maar die een "duidelijke strategie in ruime politieke en sociale consensus" vereist om succesvol te zijn.

Hij stelde verder dat de uitvoering van het plan zich op een gedecentraliseerde manier moet ontplooien, "waarbij alle economische, sociale, academische, culturele en bestuurlijke partijen worden betrokken: de staat, de autonome regio's en de autoriteiten".

De contouren van het ontwerp dat op 21 september werd onthuld, zouden van links naar rechts kritiek hebben gekregen, maar de bestaande politieke krachten gaven aan wel beschikbaar zijn om bijdragen te leveren.

Terwijl sommige partijen betoogden dat de focus van het plan op bedrijven moet liggen, wezen andere erop dat het inhuren van gezondheidswerkers een prioriteit is.

Naast het horen van de partijen met parlementaire vertegenwoordiging heeft António Costa deze week ook een ontmoeting gehad met de Economische en Sociale Raad en de Raad voor Territoriaal Overleg op 22 september, voor hun standpunten over deze kwestie.

Dit werd gevolgd door een thematisch debat over het herstel- en weerbaarheidsplan in het parlement op 23 september, dat om 15.00 uur begon en ongeveer twee uur duurde, en dat door de premier werd geopend.

In het ontwerp zijn drie kernprioriteiten opgenomen die van fundamenteel belang zijn om de verlammende effecten van de coronaviruspandemie te boven te komen; deze worden gecategoriseerd als 'Veerkracht', 'Klimaattransitie' en 'Digitale Transitie'.

Dit komt nadat Brussel vorige week het bedrag dat in het post-Covid-herstelplan aan Portugal was toegewezen, met 2 miljard heeft verlaagd, van 15 miljard naar 13 miljard.

Volgens het voorontwerp, Eco Online rapporten, zou het grootste deel van de subsidies worden toegepast in het blok 'Veerkracht', dat betrekking heeft op Sociale Kwetsbaarheden, Productief Potentieel en Concurrentievermogen en Territoriale Cohesie.

Het herstel- en veerkrachtprogramma is gebaseerd op een 142 pagina's tellend document getiteld 'Strategische visie voor Portugal 2020-2030 economisch en sociaal herstelplan', opgesteld door regeringsadviseur António Costa Silva.

Portugal is ambitieus geweest met zijn herstelplan en wil het als eerste land indienen om ervoor te zorgen dat de middelen zo snel mogelijk worden vrijgemaakt.

Premier António Costa zei deze week dat het essentieel is dat de Europese Unie het plan en de regelgeving goedkeurt, maar dat het land het ook snel moet gaa uitvoeren.

De Europese Commissie verwacht dat de lidstaten uiterlijk op 15 oktober een ontwerp-herstelplan zullen indienen en dat de definitieve versies uiterlijk op 30 april van volgend jaar zullen worden toegezonden.