Volgens de resultaten die op 29 september zijn gepubliceerd in de publicatie "Effective Policies, Successful Schools" waren Portugese studenten de enige in de OESO die hun prestaties op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen aanzienlijk hebben verbeterd.

In het verslag waarin de resultaten die 15-jarige studenten sinds 2010 hebben behaald op de PISA-tests (Programme for International Student Assessment) worden samengevoegd, onderscheidt Portugal zich als het enige land van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de kennis van zijn studenten op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen in de loop der jaren aanzienlijk heeft weten te "verbeteren".

"Deze resultaten zijn nog bewonderenswaardiger als we zien, bevestigd door het genoemde rapport, dat Portugese scholen langzame internetsystemen hebben, inefficiënte onderwijsplatforms en een enorm tekort aan personeel op scholen", benadrukt de vakbond in een verklaring.

Dit is een van de lacunes waarop de OESO heeft gewezen, die meldt dat in 2018 slechts één op de drie leerlingen in Portugal naar scholen ging waar het internet snel was of waar een online-onderwijsplatform bestond.

Aan de andere kant wordt in het verslag ook benadrukt dat het gebrek aan personeel op Portugese scholen het meest gevoeld wordt, waarbij Portugal op de derde plaats staat op de lijst van landen waar directeuren het gebrek aan vakmensen het meest betreuren.

In reactie op de gegevens die op 29 september zijn vrijgegeven, voegt het SIPE hieraan toe dat scholen, naast het gebrek aan vakmensen (leraren, technische en operationele assistenten), nog steeds te kampen hebben met het probleem van een vergrijzend onderwijzend personeel.

"Ondanks het extreem oude onderwijspersoneel en het voortdurende verlies van gezag en prestige, blijven de Portugese docenten achtereenvolgens blijk geven van grote professionaliteit en betrokkenheid bij het vak", aldus de vertegenwoordigers van de docenten.