Tussen april en juni 2020 immigreerden slechts 1.411 Portugezen, tegenover 5.021 tussen januari en maart, volgens gegevens van het ministerie van Arbeid en Pensioenen.

In het tweede kwartaal van 2019 werden 7.015 Portugezen geregistreerd in de Britse sociale zekerheid, 80 procent meer dan in dezelfde periode van 2020.
Het effect van de pandemie op de komst van werknemers naar het Verenigd Koninkrijk wordt weerspiegeld in het record van 55.000 inschrijvingen in de sociale zekerheid in het tweede kwartaal tussen april en juni 2020, een daling van 72 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019, en het laagste cijfer sinds 2002.

Uit het kwartaalrapport van het ministerie van Werk en Pensioenen, dat met gegevens voor de 12 maanden vóór juni is gepubliceerd, blijkt dat er tussen juni 2019 en juni 2020 18.314 Portugezen waren, 18 procent minder dan de 22.369 die in de voorgaande 12 maanden tussen juni 2018 en juni 2019 waren geschreven.

Deze cijfers vertegenwoordigen een ommekeer van de opwaartse trend die zich aan het begin van het jaar had voorgedaan, voordat de gevolgen van de pandemie werden geregistreerd.

In de twaalf maanden tot eind maart werden 23.925 Portugezen geregistreerd in het Britse socialezekerheidsstelsel, 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ondertussen heeft meer dan de helft van de Portugese kandidaten een permanente verblijfsvergunning gekregen in het Verenigd Koninkrijk in het kader van het burgerregistratiesysteem van de Europese Unie (EU) dat na Brexit is geopend.

Van de 271.210 Portugese aanvragen die tot 30 juni door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken werden behandeld, kregen 192.980 (60 procent) de permanente titel ('settled status'), die werd toegekend wanneer mensen ten minste vijf jaar in het land zijn geweest, en 103.400 (38 procent) de voorlopige titel ('pre-settled status') omdat ze minder dan vijf jaar geleden zijn aangekomen.

Er werden echter 4.820 (1,8 procent) aanvragen geweigerd, ingetrokken of als ongeldig beschouwd.

Deze cijfers in vergelijking met een totaal van 3.463 miljoen verwerkte aanvragen, waarvan 1.984 miljoen (57 procent) een permanente status kregen, 1.427 miljoen (41 procent) een voorlopige status en 51.320 (1,5 procent) afgewezen of ongeldig verklaard werden.

Portugal is het land met het vierde hoogste aantal aanvragen, na Polen, Roemenië en Italië.

Het systeem staat tot 30 juni 2021 open voor Europeanen die zich tot 31 december in het Verenigd Koninkrijk vestigen, het einde van de overgangsperiode die na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 31 januari is overeengekomen.