De socialistische partij (PS) wil het aantal beschikbare plaatsen voor vervroegde verkiezingen verhogen, van één per district tot ten minste één per gemeente, en ook maatregelen toestaan om degenen die vanwege de maatregelen van Covid-19 beperkt zijn, de kans te geven hun stem uit te brengen bij de presidentsverkiezingen die in de eerste maand van 2021 zullen plaatsvinden.

Een van de initiatieven van de PS wil de regels voor het vervroegd stemmen bij alle amendementen en referenda wijzigen.

In een ander initiatief wil de PS een uitzonderlijk regime van vervroegde stemming bij de verkiezing van de president van de Republiek instellen voor kiezers die verplicht in quarantaine moeten gaan vanwege de ziekte van Covid-19.

"In deze context van een pandemie lijkt er een risico te bestaan in verband met het stemmen, dat gekenmerkt kan worden door een lage deelname, met name door burgers die behoren tot oudere leeftijdsgroepen of risicogroepen", rechtvaardigden de socialisten bij de presentatie van de redenen voor deze wijzigingen.