Volgens het ASPP / PSP is het aantal kandidaten ten opzichte van de jaren negentig of zelfs het begin van de 21e eeuw gedaald van ongeveer 10.000 naar iets meer dan 2.000.

"Deze vermindering weerspiegelt enkele zorgen bij de selectie voor de toelating tot cursussen voor politieagenten", zegt de vereniging, waarbij ze opmerkt dat het basissalaris €791 bedraagt.

ASPP / PSP sprak ook over het verhoogde risico op geweld tegen professionals, dat de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, van 122 incidenten in 2016 tot 239 in 2019.

De ASPP / PSP zei dat een politiemedewerker zich bezighoudt "met allerlei onvoorziene gebeurtenissen, zelfs buiten zijn bevoegdheidsgebied en slechts een fractie van een seconde heeft om complexe beslissingen te kunnen nemen die rechtstreeks van invloed zijn op zijn eigen leven of dat van een burger" en dat het salaris deze verantwoordelijkheid moet weerspiegelen.

Een gebrek aan carrièreperspectief, dat aanzienlijk beperkt is wanneer men onderaan de carrièreladder in de dienst staat, is een andere reden die ASPP aanhaalt om het beroep niet langer aantrekkelijk te maken voor kandidaten.

"Een agent kan, ondanks het feit dat hij een maximale beoordeling van de dienst heeft en een bovengemiddeld cv, er 15 jaar over doen om naar de eerste categorie (hoofdagent) te worden bevorderd", aldus de vereniging.

De kosten van het levensonderhoud zijn ook een belangrijke factor: 90 procent van de nieuwe agenten wordt in Lissabon geplaatst, de duurste stad van het land op het gebied van huisvesting en voedsel.

"Rekening houdend met het slechte salaris, kunnen de officieren uiteindelijk de basiskosten niet betalen om in de hoofdstad te kunnen wonen", aldus de ASPP / PSP, die eraan toevoegt dat het tot 20 jaar kan duren voordat een officier naar een locatie van zijn voorkeur wordt overgeplaatst.

"Constante oordelen in het publieke domein, vaak oneerlijk, over de prestaties van professionals voegt ook toe aan ernstige psychologische gezondheidsproblemen" en andere emotionele en familiale problemen, die in veel gevallen leiden tot echtscheiding, zijn een andere negatieve factor aangegeven door ASPP / PSP die de daling van het aantal kandidaten voor het beroep verklaren.

Als de overheid dit probleem niet oplost, zal zij volgens het bestuur van de vereniging de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de instelling in twijfel trekken, "van wie elke dag meer wordt verlangd".