De visserij op sardines moet worden stopgezet om ervoor te zorgen dat het geleidelijk herstel van de bestanden, overeenkomstig de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, de voor dit jaar door de regering vastgestelde limiet bereikt.